ÅRSMØDE 12. november 2020 ONLINE


Tema: Børn og unges lige adgang og lige ret kunst og kultur
12. november 2020
OBS!! ÅRSMØDET GÅR ONLINE GRUNDET DET
STIGENDE CORONA TAL (red. 23/10)
Det redigerede program lægges op her og sendes ud til medlemmerne i uge 44.
Tilmelding bliver via linket i programmet.