Årshjul

FABUKs årshjul 2020-21

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 28. april kl. 14-15

Bestyrelsesmøde: Torsdag den 25. juni kl. 13-15

Bestyrelsesmøde: Torsdag den 24. september kl. 12-14

Årsmøde: Torsdag den 12. november + bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde: Onsdag den 20. januar 2021 kl. 13-15

Generalforsamling: Torsdag den 4. marts 2021 + bestyrelsesmøde