Årshjul 2022

FABUKs årshjul 2022

Generalforsamling  2. marts  – digitalt
Inspirationstur til Island 4. – 9. april; turen er fuldt booket
Møde i Nordisk Samarbejde (Kbh.) 2. – 4. maj; formanden deltager
ERFA MØDE … dato endnu ikke sat
ÅRSMØDE… dato endnu ikke sat