ERFA-møde

Der afholdes løbende lokale erfamøder i Øst- og Vestdanmark. (Skiller ved Storebælt). På ERFA-møderne deler vi erfaringer, viden og drøfter aktuelle temaer. 

ERFA står for erfaringsudveksling.

Man kan søge tilskud til sit ERFA-møde hos FABUKs bestyrelse. Der gives tilskud på op til 5.000 kr. til oplægsholdere mv.
Se mere under ANSØGNING OM ØKONOMISK TILSKUD

……………………………………………………………..

ERFAMØDE ØST 1. SEPTEMBER (online)
Emner:
Praksis på dagtilbuddet
 Hvad hitter til de unge og hvordan kommer de til orde
 Samarbejdsaftaler mellem Musikskole og folkeskoler

Kommende ERFAmøde ØST:
28. september 12:30 – 15:99
Sted: Frederiksberg Rådhus