ERFA-møde

På ERFA-møderne, som på skift kan afholdes hos de respektive medlemmer. Her deler vi erfaringer, videndeler og drøfter aktuelle temaer op. 

ERFA-møderne finder sted i forbindelse med generalforsamlingen.

Møderne ligger generelt i februar måned.