ERFA-møde

Der afholdes lokale erfamøder i Øst- og Vestdanmark. (Skiller ved Storebælt). På ERFA-møderne deler vi erfaringer, viden og drøfter aktuelle temaer. 

ERFA står for erfaringsudveksling.

Man kan søge tilskud til sit ERFA-møde hos FABUKs bestyrelse. Der gives tilskud på op til 5.000 kr. til oplægsholdere mv. Se mere her.