ERFA-møde

FABUK afholder løbende nationale og lokale erfamøder i Øst- og Vestdanmark. (Skiller ved Storebælt).
På ERFA-møderne deler vi erfaringer, viden og drøfter aktuelle temaer. 

LOKALE ERFA-MØDER
Man kan søge tilskud til sit ERFA-møde hos FABUKs bestyrelse.
Der gives tilskud på op til 5.000 kr. til oplægsholdere mv.
Se mere under fanebladet: ANSØGNING OM ØKONOMISK TILSKUD

……………………………………………………………..

TIDLIGERE AFHOLDTE ERFAMØDER
ERFA-MØDE ØST 1. SEPTEMBER 2020 (online)
Emner:
Praksis på dagtilbuddet
 Hvad hitter til de unge og hvordan kommer de til orde
 Samarbejdsaftaler mellem Musikskole og folkeskoler