GENERALFORSAMLING Marts 2020

Kære Medlem
Du inviteres hermed til foreningens årlige generalforsamling, som afholdes torsdag d. 5. marts kl. 11.00 – 14.00 i Odense.
Adressen afventes.
Vi håber at se rigtig mange medlemmer til dette årlige møde, som udover det formelle dagsordenprogram også er vigtigt, når der skal sættes ord på planer, initiativer og samarbejder for det kommende år.
FORSLAG
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være foreningens sekretær, Kirsten Schneider, i hænde 14 dage (19. februar) før generalforsamlingens afholdelse. Send venligst mail med forslag og også gerne din tilmelding om deltagelse til Kirsten Schneider på k.schneider@mail.dk

DAGSORDEN
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Medlemsberetning fra regionerne (aftales fra landsmøde til  landsmøde)
4) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5) Fastlæggelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår 6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse samt revisor
8) Dato for og placering af kommende års landsmøde
9) Eventuelle valg/nedsættelse af udvalg
10) Eventuelt

ARKIV
GENERALFORSAMLING 2019

Her finder du referatet fra generalforsamlingen, afholdt i sammenhæng med årsmødet 8. marts 2019. Se referatet fra generalforsamlingen 8. marts 2019 her.