Bestyrelsen

Formand:
Anne Line Svelle
Leder af Børnekulturhuset i Aarhus kommune

Sekretær / kontaktperson
Kirsten Schneider
Kulturkonsulent i Albertslund Kommune
Mobil: 2482 4770
kirsten.schneider@albertslund.dk

Kristina Bendeke
Kulturkonsulent i Frederiksberg Kommune

Nana Marie Lacor
Kulturkonsulent i Odense Kommune

————————————————————————————————————-

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og består som udgangspunkt af 5 medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året og er beslutningsdygtig ved 3 deltagere. Formanden har en ekstra stemme ved færre deltagere i møder.

To henholdsvis tre medlemmer til bestyrelsen er på valg hvert år.