Bestyrelsen

Formand:
Anne Line Svelle
Leder af Børnekulturhuset i Aarhus kommune

Sekretær / kontaktperson
Anne-Marie Donslund
Kultur- og projektkonsulent i Odsherred Kommune
Mobil: 61153676
anmdo@odsherred.dk

Kristina Bendeke
Kulturkonsulent i Frederiksberg Kommune

Rikke Kamedula Skovsbo
Kulturkonsulent i Viborg Kommune

Astrid Guldhammer
Kulturkonsulent i Århus Kommune

Suppleanter:
Kirsten Schneider
Kulturkonsulent i Albertslund Kommune

Carina Lilli Amund Zingenberg
Kulturkonsulent i Høje Taastrup Kommune

Revisor:
Maria Vandborg
Kulturkonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune

————————————————————————————————————-

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og består som udgangspunkt af 5 medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året og er beslutningsdygtig ved 3 deltagere. Formanden har en ekstra stemme ved færre deltagere i møder.

To henholdsvis tre medlemmer til bestyrelsen er på valg hvert år.