Indmeldelse og kontingent

For at blive optaget som medlem af FABUK skal du være offentligt ansat i
kommune, region eller stat

Pris: 1.200 kr. for et år.
Du melder dig ind ved at skrive til Anne Line Svelle als@aarhus.dk

Anfør venligst:

  • Navn
  • Stilling
  • Arbejdsplads
  • Adresse
  • Mail
  • Telefonnummer
  • EAN nummer
  • CVR nummer

Kontingentet anvendes til afholdelse af det årlige landsmøde, oplægsholdere, hjemmeside, elektroniske publikationer, transport for medlemmer i forbindelse med opgaver i foreningsarbejdet, administration og møder.

Indeholdt i kontingentet kan du invitere 1 kollega med i FABUK.