Indkaldelse til virtuel generalforsamling 2021

Torsdag den 4. marts 2021 afholder FABUK virtuel generalforsamling via TEAMS. Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage. Tilmelding: anmdo@odsherred.dk

Program:
13.00 Velkommen ved formand Anne Line Svelle
13.05 Børnekulturfagligt inspirationsoplæg (nærmere info følger)
14.00 Generalforsamling
Beretning, regnskab og nyt fra foreningen. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Valg til bestyrelsen: Anne Line Svelle, Århus og Kristina Bendeke, Frederiksberg er på valg og genopstiller. Kirsten Schneider genopstiller som suppleant.
15.00 Generalforsamlingen slutter

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN SENDES TIL Anne-Marie Donslund anmdo@odsherred.dk senest 18. februar 2021.