Ansøgning om økonomisk tilskud til lokale ERFA-møder

Retningslinjer for ansøgning til FABUK om økonomisk tilskud til lokale ERFA-møder, der støtter op omkring foreningens formål:

§ 2 Foreningens formål

 Stk.1

Foreningen er en vidensgruppe af og for børne- og ungekulturkonsulenter i kommuner og regioner i Danmark.

Stk. 2.

Foreningen skal bidrage til at indsamle og formidle viden nationalt og internationalt om arbejdet med børne- og ungekulturområdet i kommuner og regioner i Danmark.

Stk. 3

Foreningen bidrager til at danne og pleje netværk mellem børne- og ungekulturkonsulenter i Danmark.

Følgende kriterier for ansøgninger om økonomisk tilskud gælder – Bestyrelsen forbeholder sig ret til at justere kriterierne:

 • Ansøger skal være medlem af FABUK
 • Der kan max søges 1 gang om året fra hhv. FABUK-medlemmer øst og vest for Storebælt til arrangementer i disse to områder.
 • Der kan ansøges om et beløb på op til 2.500 kr. pr. ansøgning. Støtten kan anvendes til honorar, transport for oplægsholder, entrébilletter og små erkendtligheder til oplægsholdere i stedet for honorar.
 • Der skal indsendes et budget for arrangementet sammen med ansøgning.
 • ERFA-møderne skal afholdes med invitation til alle FABUK-medlemmer, men må gerne målrettes det område, hvor arrangementet afholdes.
 • Invitationen til arrangementet skal udsendes mindst 1 måned før mødets afholdelse.
 • Ansøgningen om økonomisk støtte fra FABUK skal være indsendt til formanden for FABUK mindst 2 måneder før mødets afholdelse.
 • Formanden og sekretæren samt endnu et bestyrelsesmedlem for FABUK behandler ansøgningen og giver et svar i løbet af 14 dage.
 • Ansøgningen indsendes via en formular på FABUK’s hjemmeside efter 15.6. 2020

Ansøgningsformular

  Ansøger

  Er kommunen medlem af FABUK?

  Ansøgning